Täyden palvelun talo yrityksellesi

Lue lisää osaamisestamme

IT-Infrakonsultointi

IT-infrakonsultointi on laaja-alaista järjestelmien ja palvelujen ymmärtämistä ja hallintaa. Yrityksemme infrakonsultit ovat syväosaajia, projektihallinnan ja IT-palvelujen ammattilaisia. Heidän pitkäaikainen kokemus ja sen kautta hankittu osaaminen mahdollistavat infrahankkeiden läpiviennin projektin asettamien tavotteiden rajoissa.

Infrahanke voi sisältää suunnittelun ja toteutuksen "avaimet käteen" periaatteella tai olla osa hankkeen monista eri vaiheista. Infrahanke voi sisältää mm. seuraavia kokonaisuuksia:

- IT-ulkoistushankkeiden suunnittelu ja läpivienti

- IT-palvelutoimittaja vaihtojen suunnittelu ja toteutus

- Konesaliympäristöihin liittyvät selvitykset ja kehityssuunnitelmat

- Palvelinympäristöjen konsolidointi ja virtuaalisointisuunnitelmat

- Tallennusjärjestelmien konsolidointi ja teknologioiden uudistaminen

- Palvelutuotannon suunnittelu ja käyttöönottosuunnitelmat

- Tietoliikenneverkkojen suunnittelu

- Tietoturvallisuuden kokonaisvaltainen suunnittelu ja käyttöönotto

- Työasemaympäristöjen suunnittelu ja vakiointi

- Uusien työasemaympäristöjen käyttöönottoprojektien suunnittelu ja toteutus

Testaus- ja laadunvarmistuspalvelut

Testauspäällikkö- ja asiantuntijapalvelut

Tarjoamillamme testauspäälliköillä ja asiantuntijoilla on usean vuoden kokemus vaativista ja laajoista hankkeista.

Testauksen automatisointi

Automatisoinnin suunnittelu ja toteutus perinteiseen ja ketterään ohjelmistokehitykseen. Työvälineinä mm. Robot Framework-, Selenium- ja HP QTP -automatisointityökaluja.

Suorituskyky- ja kuormitustestaus

Kuormitustestauksen ammattilaisemme varmistavat asiakkaan palvelujen ja sovellusympäristöjen suorituskyvyn. Työvälineiden ja järjestelmäympäristöjen hyvä tuntemus sekä suorituskyvyn varmistamiseen tarvittavien parametrien suunnittelu ja mittarointi ovat onnistumisen edellytyksiä.

Testauksen menetelmä- ja prosessikehitys

Ammattilaisemme tuntevat prosessit ja kuinka ne liitetään osaksi toimivaa ja tehokasta järjestelmäkehitysprosessia. Tarjoamme asiantuntijoitamme niin perinteisiin kuin ketteriin projekteihin. Vuosien kokemuksella tiedämme, että onnistuneesti integroitu testausprosessi mahdollistaa toimivan järjestelmäkehityksen ja laadukkaan lopputuloksen.

Projektinjohtopalvelut

Tarjoamme asiakkaittemme tietojärjestelmäprojekteihin kokeneita projektinhallinnan ammattilaisia, jotka vastaavat projektien johtamisesta asiakkaittemme kanssa asetettujen tavoitteiden ja päämäärien mukaa.

Erityisosaamistamme ovat monitoimittajaympäristössä toteutettavat tietojärjestelmien kehityshankkeet, teknisten projektiryhmien johtotehtävät, liiketoimintalähtöiset vaatimus- ja muutosmäärittelyt, sekä prosessi- ja arkkitehtuurisuunnittelutehtävät

Toimialavahvuuksina työeläkevakuuttaminen ja yleisesti julkisen sektorin hankkeet- ja projektit.

Digipalvelut

Digitalisaation tuomat mahdollisuudet on muuttaneet käsitystämme ja tapaamme käyttää tietoteknisiä palveluita ja laitteita. Mobiilitekniikan tuoma vallankumous on mahdollistanut digitekniikan tarjomat palvelut yhä lähemmäksi joka päiväistä arkeamme ja on osa palveluista on myös hyvinkin henkilökohtaisia. Älypuhelimet, käyttöön mukautuvat valaistus- ja ilmastointiratkaisut sekä henkilökohtaiset terveydenalan palvelut, joissa mikroprosessorit ja digitekniikka huolehtivat päivittäisistä tarpeistamme, missä ikinä liikummekin.

Voikin kysyä - tulemmeko enää toimeen ilman digipalveluja?

Meillä ICT-Factoryssa olemme huomanneet, mitä nykypäivän digitekniikka ja sen lähes rajattomat mahdollisuudet voivat tarjota. Haluammekin tuoda markkinoille alan uusimpia ja käytännön läheisiä ratkaisuja kehittämiemme palvelujen muodosssa myös asiakkaillemme ja olemme valmiit kertomaan saavutuksistamme myös Sinulle.

Oletko sinä valmis astumaan uuteen aikakauteen - digiaikaan!